Servis

Podpora > Servis

Záruční opravy a pozáruční servis:

FUJIFILM Europe GmbH
U nákladového nádraží 1949/2
130 00 Praha 3 Česká republika

E-mail: dcservice@fujifilm.cz

http://www.fujifilm.eu/cz/

Pozor! Pouze pozáruční opravy:

AWH SERVIS
Vinohradská 100
130 00 Praha 3

Tel. +420 222 721 525

E- mail: awh@awh.cz

http://www.awh.cz----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digitální fotoaparáty na opravu zasílejte poštou a nebo jinou přepravní společností.

V případě zaslání přístroj řádně zabalte, použijte bezpečný způsob přepravy, při kterém je možné sledovat zásilku. K fotoaparátu připojte doklad o koupi a vyplněný formulář se zpáteční adresou, telefonním spojením nebo e-mailovou adresou a popis závady, případně vzorovou fotografii.

Společně s přístrojem neposílejte žádné příslušenství, které s vykonáním opravy nesouvisí (baterie, paměťové karty, kabely …).

Všechny naše fotoaparáty jsou prohlíženy individuálně. Prosíme, řiďte se instrukcemi, jak zabalit a odeslat váš fotoaparát. Odhad ceny opravy vám bude zaslán mailem poté, co obdržíme fotoaparát v servisním centru.Záruční podmínky pro fotoaparáty zakoupené v ČR

Záruční doba na fotoaparáty je platná po dobu 24 měsíců od data prodeje.
Způsobilost provedení bezplatné - záruční opravy prokazuje zákazník originálem dokladu o koupi, příp. i vyplněným záručním listem – koupě do roku 2010.
Záruční doba výrobku se prodlužuje o dobu, kdy byl výrobek v záruční opravě. Výrobek, který nesplňuje výše uvedené náležitosti, bude servisním střediskem odmítnut nebo po dohodě opraven jako běžná placená oprava.

Záruční podmínky pro fotoaparáty zakoupené v Evropské unii (European Warranty System):

Všeobecné podmínky:

◦ předložení řádně vyplněného originálu dokladu o koupi
◦ záruční doba na fotoaparáty je platná po dobu 12 měsíců od data prodeje
◦ náklady na dopravu přístroje do servisu a zpět ze servisu hradí vždy zákazník
◦ zákazník je povinen si zálohovat všechny softwarové data a nastavení včetně dat na kartě
◦ tato záruka nemá vliv na zákonná práva zákazníka v zemi nákupu výrobku (viz. Základní rozdíly ...)


Doklady nezbytné pro uznání mezinárodní záruky EWS:

Pro uznání mezinárodní záruky areálu EWS je zákazník povinen předložit originál dokladu o koupi, ze kterého musí být zřejmé kde, kdy a jaký výrobek byl zakoupen.
◦ jméno a adresa prodejce (stačí čitelné razítko)
◦ model výrobku a jeho výrobní číslo
◦ datum prodeje.

Při nesplnění kteréhokoliv z výše uvedených bodů je záruční list neplatný.

Záruka se nevztahuje na:

◦ pravidelné kontroly, údržbu, zda opravy související s běžným opotřebením
◦ spotřební materiál
◦ jakýkoliv software
◦ závady způsobené vlastními úpravami či neodborným zásahem
◦ upgrade firmwaru (aktualizace výrobního nastavení)
◦ změna specifikace výrobku od doby prodeje zda v důsledku změn modifikace v určité zemi
◦ závady zaviněné korozí, špínou, vodou (vlhkostí), prachem nebo pískem
◦ závady způsobené zásahem jiného než autorizovaného střediska výrobce
◦ použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství
◦ mechanické poškození vzniklé pádem, nárazem, úderem či nevhodným transportem
Základní rozdíly mezi EWS a obecnými záručními podmínkami poskytovanými u fotoaparátů prodávaných v ČR:


◦ neplatí záruční doba 24 měsíců
◦ neplatí 30-denní limit na provedení záruční opravy
◦ neplatí povinnost dovozce uhradit náklady na dopravu přístroje do a ze záruční opravy

Záruční podmínky pro produkty zakoupené mimo EU:

V případě odlišnosti fotoaparátu ve video nebo TV systému používaným v ČR je nutné aby se zákazník s reklamovaným fotoaparátem obrátil o opravu na prodejce v zemi nákupu, příp. přímo na Fujifilm Tokio.Facebook Mapa stránek Global Site Napište nám

Vyhledat na FUJIFILM.cz


Úplná navigace